Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-397/19 - dostawa 2 sztuk laserowego urządzenia wielofunkcyjnego do budynku B9 WIEiT - KC-zp.272-397/19

Informacje o zamówieniu
dostawa 2 sztuk laserowego urządzenia wielofunkcyjnego do budynku B9 WIEiT - KC-zp.272-397/19
KC-zp.272-397/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-01 11:00:00
2019-08-01 11:30:00
2019-09-29

: 2019-06-28 11:03:38
: Kraińska Joanna