Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/36/2022 - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego, dystrybucji posiłków bezpośrednio do pacjenta i czynności pomocniczych w opiece nad pacjentem w Szpitalu Wolskim w okresie 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego, dystrybucji posiłków bezpośrednio do pacjenta i czynności pomocniczych w opiece nad pacjentem w Szpitalu Wolskim w okresie 36 miesięcy
EP/36/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-05-16 08:00:00
2022-05-16 08:30:00
2022-08-13

: 2022-04-19 09:33:01
: Marcinkowska Małgorzata