Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.10.2021 - Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach

Informacje o zamówieniu
Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach
IOS.271.10.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-29 10:00:00
2021-10-29 10:15:00
2021-11-27

: 2021-10-13 11:22:09
: Sowa Grażyna