Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/PN/21/2022 - Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/PN/21/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-04 10:30:00
2023-01-04 11:00:00
2023-04-03

: 2022-12-06 09:53:57
: Budzik Sylwia