Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/01/2022 - "Dostawa produktów leczniczych i larw much(opatrunki bilogiczne) na potrzeby Oddziałów Szpitala"

Informacje o zamówieniu
"Dostawa produktów leczniczych i larw much(opatrunki bilogiczne) na potrzeby Oddziałów Szpitala"
EP/01/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-01-20 08:00:00
2022-01-20 08:30:00
2022-02-18

: 2022-01-12 11:11:08
: Tarach Beata