Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/W-08/2022 - Zakup sprężarki powietrza medycznego - 1 szt.- ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.

Informacje o zamówieniu
Zakup sprężarki powietrza medycznego - 1 szt.- ZAMÓWIENIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI.
ZP/W-08/2022
Zamówienie z wolnej ręki
Dostawy
2022-06-01 15:00:00
2022-06-01 15:30:00
2022-06-30

: 2022-06-01 10:53:01
: Sułkowski Tomasz