Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/84/B/18 - naprawa gzymsu nad wejściem głównym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
naprawa gzymsu nad wejściem głównym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu
ZP/84/B/18
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2018-09-26 10:00:00
2018-09-26 11:00:00