Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.16.2020.AR - Wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach

Informacje o zamówieniu
Wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach
RI.ZP.271.16.2020.AR
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-09-28 10:00:00
2020-09-28 10:10:00
2020-10-27

: 2020-09-18 13:40:54
: Różańska Aneta