Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.8.2022.AR - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kolejowej nr 33 na działce nr 179, obr. 0021 Międzyzdroje

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kolejowej nr 33 na działce nr 179, obr. 0021 Międzyzdroje
RI.ZP.271.8.2022.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-04-15 10:30:00
2022-04-15 10:40:00
2022-05-14

: 2022-03-30 18:38:31
: Różańska Aneta