Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/22/2021 - Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania
EP/22/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-13 08:00:00
2021-09-13 08:30:00
2021-10-12

: 2021-09-02 10:36:39
: Kurzawa Beata