Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.19.2021.AR - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje

Informacje o zamówieniu
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje
RI.ZP.271.19.2021.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2021-08-26 10:00:00
2021-08-26 10:10:00
2021-09-24

: 2021-08-18 10:58:11
: Różańska Aneta