Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.11.2022.AR - Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr. 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna

Informacje o zamówieniu
Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr. 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna
RI.ZP.271.11.2022.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-04 10:00:00
2022-05-04 10:10:00
2022-06-02

: 2022-04-19 22:11:57
: Różańska Aneta