Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/20/B/19 - remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu
ZP/20/B/19
przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2019-04-18 10:00:00
2019-04-18 11:00:00
30 dni

: 2019-04-03 14:57:12
: Degler Joanna