Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.31.2021.AR - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w 2022 i 2023 roku

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w 2022 i 2023 roku
RI.ZP.271.31.2021.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-30 10:00:00
2021-12-30 10:10:00
2022-01-28

: 2021-12-20 15:23:19
: Różańska Aneta