Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.2.2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczki Wielkie

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczki Wielkie
IOŚ.271.2.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-15 10:00:00
2024-02-15 10:15:00
2024-03-15

: 2024-01-31 09:33:45
: Sowa Grażyna