Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

748/P/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego i licencji serwerowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego i licencji serwerowych
748/P/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-01 09:00:00
2022-12-01 10:00:00
2023-02-28

: 2022-11-04 14:29:28
: Chylewska Agnieszka