Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-460/22 - Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-460/22

Informacje o zamówieniu
Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-460/22
KC-zp.272-460/22
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-08 09:00:00
2022-08-08 10:00:00
2022-09-06

: 2022-07-20 10:38:29
: Ćwiertnia Joanna