Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-20/2022 - Zakup, dostawa, montaż oraz serwis urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania).

Informacje o zamówieniu
Zakup, dostawa, montaż oraz serwis urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania).
ZP/TP-20/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-10-31 09:30:00
2022-10-31 10:00:00
2022-11-29

: 2022-10-20 14:28:24
: Sułkowski Tomasz