Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-16/2022 - Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP-16/2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-08-11 09:30:00
2022-08-11 10:00:00
2022-09-09

: 2022-08-03 15:39:08
: Sułkowski Tomasz