Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

36/36PN/2020 - Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.
36/36PN/2020
przetarg nieograniczony
Usługi
2021-02-03 11:00:00
2021-02-03 11:15:00
60 dni

: 2020-12-23 13:46:36
: Panek Anna