Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-230/23 - Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem dla WIMiC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-230/23

Informacje o zamówieniu
Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem dla WIMiC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-230/23
KC-zp.272-230/23
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 10:00:00
2023-06-27

: 2023-05-19 12:57:49
: Waligórska Małgorzata