Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

4/4PN/2023 - Dostawa Środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Informacje o zamówieniu
Dostawa Środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
4/4PN/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-03-16 11:00:00
2023-03-16 11:15:00
2023-05-14

: 2023-01-27 10:19:19
: Jasiniok Małgorzata