Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-205/23 - Usługa wykonania, administrowania i zarządzania stroną Projektu UNIVERSEH Extended for Ukraine wraz z usługami marketingowymi dla CTK - KC-zp.272-205/23
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Usługa wykonania, administrowania i zarządzania stroną Projektu UNIVERSEH Extended for Ukraine wraz z usługami marketingowymi dla CTK - KC-zp.272-205/23
KC-zp.272-205/23
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 10:00:00
2023-06-27

: 2023-05-16 15:09:39
: Waligórska Małgorzata