Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.22.2022.AR - Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Nowomyśliwską i Polną

Informacje o zamówieniu
Opracowanie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Nowomyśliwską i Polną
RI.ZP.271.22.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-10-14 10:00:00
2022-10-14 10:10:00
2022-11-12

: 2022-10-07 14:22:27
: Różańska Aneta