Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP-01/2023 - Dostawy mieszaniny gazów medycznych do znieczulania na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Informacje o zamówieniu
Dostawy mieszaniny gazów medycznych do znieczulania na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
ZP/TP-01/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-24 09:30:00
2023-01-24 10:00:00
2023-02-22

: 2023-01-16 12:01:57
: Sułkowski Tomasz