Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-273/22 - Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22

Informacje o zamówieniu
Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22
KC-zp. 272-273/22
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-24 09:00:00
2022-06-24 10:00:00
2022-09-21

: 2022-05-27 15:06:34
: Zarzycka Anna