Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

01/ZP/2021/U - Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach

Informacje o zamówieniu
Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach
01/ZP/2021/U
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-03-15 10:00:00
2021-03-15 11:00:00
2021-06-12

: 2021-03-02 10:17:52
: Biros Żaneta