Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/6986/D/19 - Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części
ZP/6986/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-05 10:00:00
2020-03-05 11:00:00
60 dni

: 2020-02-03 10:36:07
: Bemowicz Alicja