Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.15.2020.AR - "Przebudowa części pomieszczeń budynku Gimnazjum w Międzyzdrojach dla potrzeb ŚDS (Środowiskowego Domu Samopomocy) w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33, Dz. Nr 179, Obręb Międzyzdroje 21 w ramach zadania: "Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.""

Informacje o zamówieniu
"Przebudowa części pomieszczeń budynku Gimnazjum w Międzyzdrojach dla potrzeb ŚDS (Środowiskowego Domu Samopomocy) w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33, Dz. Nr 179, Obręb Międzyzdroje 21 w ramach zadania: "Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.""
RI.ZP.271.15.2020.AR
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2020-09-28 10:20:00
2020-09-28 10:30:00
2020-10-27

: 2020-09-09 11:11:57
: Różańska Aneta