Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

3/3PN/2023 - zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych oraz artykułów spożywczych.

Informacje o zamówieniu
zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych oraz artykułów spożywczych.
3/3PN/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-01-30 11:00:00
2023-01-30 11:15:00
2023-02-28

: 2023-01-18 13:55:23
: Jasiniok Małgorzata