Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

28/28PN/2019 - Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
28/28PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-18 11:00:00
2019-11-18 11:30:00
30 dni

: 2019-11-05 07:55:31
: Buchacz Anna