Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.24.2022.AR - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych

Informacje o zamówieniu
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych
RI.ZP.271.24.2022.AR
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-12-15 10:00:00
2022-12-15 10:10:00
2023-03-14

: 2022-11-15 15:32:39
: Różańska Aneta