Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

DE-dzp.272-177/24 - dostawa materiałów promocyjnych EFE 2024 w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia WEiP - DE-dzp.272-177/24

Informacje o zamówieniu
dostawa materiałów promocyjnych EFE 2024 w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia WEiP - DE-dzp.272-177/24
DE-dzp.272-177/24
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-05-16 09:30:00
2024-05-16 10:00:00
2024-07-14

: 2024-04-16 13:33:09
: Kraińska Joanna