Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel.: 87 562 94 37
Faks: 562 95 94
Adres strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

57/PN/WU/2018 - DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR)

Informacje o zamówieniu
DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR)
57/PN/WU/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-11-23 11:00:00
2018-11-23 12:00:00
60 dni

: 2018-11-08 09:11:09
: Uździło Wioletta