Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/472/U/19 - usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM: część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocji część 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego

Informacje o zamówieniu
usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM: część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocji część 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego
ZP/472/U/19
przetarg nieograniczony
Usługi
2019-03-22 10:00:00
2019-03-22 11:00:00
30 dni

: 2019-03-14 13:45:13
: Degler Joanna