Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

24/SZ/2020 - Dostawa implantów słuchowych do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa implantów słuchowych do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku
24/SZ/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-02-08 10:00:00
2021-02-08 10:15:00
2021-04-08

: 2020-12-31 13:15:55
: Czaczkowska Renata