Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/58/2021 - Zatrudnienie superwizora do WCZP w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie.

Informacje o zamówieniu
Zatrudnienie superwizora do WCZP w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie.
EP/58/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-30 09:00:00
2021-12-30 09:30:00
2022-01-28

: 2021-12-22 13:20:24
: Tarach Beata