Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-358/22 - Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego I DS "Alfa" przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-358/22

Informacje o zamówieniu
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego I DS "Alfa" przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-358/22
KC-zp.272-358/22
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-24 09:00:00
2022-06-24 10:00:00
2022-07-23

: 2022-06-08 09:54:51
: Rogowska-Kwas Renata