Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.18.2023 - Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap"

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap"
RI.ZP.271.18.2023
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-12-29 08:00:00
2023-12-29 08:10:00
2024-01-09 08:00:00
2024-01-09 08:05:00
2024-01-27

: 2023-11-23 11:21:11
: Olejniczak Magdalena