Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

775/P/2023 - Dostawa produktów leczniczych - Ramucirumabum

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych - Ramucirumabum
775/P/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-02-02 09:00:00
2023-02-02 10:00:00
2023-03-03

: 2023-01-25 11:33:45
: Stalewska-Jeszke Małgorzata