Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.23.2021.AR - Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Międzyzdroje

Informacje o zamówieniu
Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Międzyzdroje
RI.ZP.271.23.2021.AR
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-26 10:00:00
2021-10-26 10:10:00
2021-11-24

: 2021-10-11 13:34:40
: Różańska Aneta