Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

528/P/2021 - Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
528/P/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-03-08 09:00:00
2021-03-08 10:00:00
2021-04-06

: 2021-02-24 14:48:32
: Świtalska Magdalena