Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.10.2022.AR - Transport na życzenie

Informacje o zamówieniu
Transport na życzenie
RI.ZP.271.10.2022.AR
Tryb podstawowy
Usługi
2022-04-26 09:00:00
2022-04-26 09:10:00
2022-05-25

: 2022-04-14 22:03:18
: Różańska Aneta