Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.11.2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe
Zp.In.271.11.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-18 09:45:00
2023-04-18 10:00:00
2023-05-17

: 2023-03-29 16:11:44
: Woźniak Wojciech