Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

29/29PN/2019 - Przetarg nieograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego (E) dla obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego (E) dla obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
29/29PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-22 11:00:00
2019-11-22 11:30:00
30 dni

: 2019-11-12 14:19:37
: Buchacz Anna