Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.6.2019.AR - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych

Informacje o zamówieniu
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych
RI.ZP.271.6.2019.AR
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-10-10 10:00:00
2019-10-10 10:30:00
2019-12-08

: 2019-09-06 10:49:09
: Różańska Aneta