Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-475/22 - Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22

Informacje o zamówieniu
Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22
KC-zp.272-475/22
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-16 09:00:00
2022-08-16 10:00:00
2022-09-14

: 2022-07-26 11:26:39
: Ćwiertnia Joanna