Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/1780/D/22 - Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku.

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku.
ZP/1780/D/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-06-24 10:00:00
2022-06-24 11:00:00
2022-07-23

: 2022-06-08 12:28:11
: Dąbrowski Paweł