Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/73/2018 - Dostawa sprzętu i stentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu i stentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych
EP/73/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-11-26 09:00:00
2018-11-26 09:30:00
60 dni

: 2018-10-29 08:22:31
: Zawadka Maria Agata