Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.8.2023 - Remont drogi gminnej nr 675726P Joanka - granica gminy

Informacje o zamówieniu
Remont drogi gminnej nr 675726P Joanka - granica gminy
IOŚ.271.8.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-19 10:00:00
2023-09-19 10:15:00
2023-10-18

: 2023-08-28 11:21:06
: Sowa Grażyna